Thursday, 22/08/2019 - 19:07|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Tiểu Học Hòa Hiếu 2

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: các bạn đội viên, nhi đồng trường Tiểu học Hoà Hiếu 2 đã tiến hành làm thêm những công trình măng non mới chào đón các  ngày lễ tháng 3.

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo: các bạn đội viên, nhi đồng trường Tiểu học Hoà Hiếu 2 đã tiến hành làm thêm những công trình măng non mới chào đón các  ngày lễ tháng 3.